Sadržaj pomoći:Izgled programskog rješenja

Uvod

Programsko rješenje je organizirano tako da glavna interaktivna karta zauzima centralno mjesto u prozoru Internet preglednika (slika 1.), te se svojom dimenzijom automatski prilagođava veličini prozora Internet preglednika tako uvijek zauzima maksimalni mogući dio (1.-1.).
Pomoćni alati za navigaciju su smješteni iznad karte u tankoj traci s alatima (1.-2.). Funkcionalnost trake s alatima opisana je ovdje.
Odabir kartografske podloge (1.-3.), interaktivna legenda (1.-4.) i atributni upiti za filtriranje podataka (1.-5.) su smješteni s lijeve strane karte.
Ostali dodatni pomoćni alati inicijalno su sakriveni, a mogu se prikazati odabirom pripadajuće naredbe ili klikom na slikovni gumb. Takva organizacija omogućuje da se glavno težište stavi na kartu uz istovremeno lako dostupne alate. Top

Glavna interaktivna karta

Interaktivna karta Kako je već spomenuto glavna interaktivna karta zauzima centralno mjesto kako svojom veličinom tako i pozicijom. Interakcija s kartom moguća je pomoću alata za navigaciju ili kombinacijom tipkovnice i miša (slika 2.). Pomicanje karte je moguće odabirom gumbića strane svijeta (2.-1.) (N-North, W-West, E-East, S-South) ili strelicama na tipkovnici, a "zoomiranje" bilo pomoću plus/minus gumbića, pomicanjem gumbića na skali (2.-2.) ili okretanjem kotačića na mišu. Mjerilo je prikazano grafički (2.-3.) a pomicanjem strelice miša iznad grafičkog mjerila prikazuje se stvarno brojčano mjerilo. Mala pomoćna karta je dostupna odabirom gumbića plus u desnom donjem kutu karte (2.-4. i slika 5.) koja nam omogućava lakše snalaženje po glavnoj karti. Na dnu karte se nalazi interaktivno očitavanje trenutne koordinate (2.-5.) kao i eventualna prava kartografske podloge.
Top

Traka s alatima

Traka s alatima Tanka traka s alatima iznad karte dodatno proširuje mogućnosti navigacije na karti te omogućuje odabir željenog prikaza bilo kroz mjerilo ili predefiniranih područja (slika 3.).
3.-1. Mala ručica omogućava pomicanje po karti (pan) dok povećalo "zoomiranje" odabirom željenog četverokuta na karti na koji se želi približiti.
3.-2. Trenutni link karte nam omogućava dobivanje URL adrese do trenutnog prikaza koji možemo bilo spremiti u našu kolekciju linkova ili poslati e-mailom.
3.-3. Unosom proizvoljnog mjerila učitava se nova karta trenutno prikazanog područja u odabranom mjerilu.
3.-4. Predefinirana područja kao npr. cijela Hrvatska, samo županija ili odabir pojedine općina iz padajuće liste omogućuje nam pozicioniranje karte na odabrano područje.
Top

Odabir kartografske podloge

Odabir kartografske podloge Interaktivna karta s malom pomoćnom kartom i promijenjenom kartografskom podlogom Korisnik može odabrati i promijeniti kartografsku podlogu (slika 4.). Kako je cijelo programsko rješenje razvijeno na otvorenim tehnologijama, tako i uključene kartografske podloge mogu biti od besplatnih dobavljača kao npr. OpenStreeMap.org, ili neka besplatna izvedenica koja se temelji na istim podacima (slika 5.), preko vlastitih podloga (bilo vektorskih ili rasterskih – ortofoto) pa i do Google Maps-a ako je korisnik voljan prihvatiti licenčna prava koja Google propisuje.
Top

Interaktivna legenda i atributno filtriranje

Interaktivna legenda Filtriranje podataka u legendi i na interaktivnoj karti Preko interaktivne legende (slika 6.) korisniku je omogućeno da osim početno definiranih podataka koji se prikazuju na karti sam odabere podatke za prikaz iz baze podataka koji su radi lakšeg snalaženja po podacima podijeljeni u cjeline. Legenda je organizirana stablasto tako da su podatkovne cjeline inicijalno zatvorene, a klikom na plus/minus se cjeline otvaraju/zatvaraju. U legendi je uz ime entiteta u zagradama prikazan broj istih koji se nalaze u bazi podataka. Odabirom željenog entiteta iz legende interaktivna karta se osvježava i prikazuje se odabrani entitet. Odabirom naslova cjeline označiti će se svi podentiteti u toj cjelini i svi će se prikazati na karti.
Filtriranje podataka omogućeno je preko padajuće liste odabirom željene ceste te eventualno njezine dionice. Odabrani cestovni filtar se zatim primjenjuje na karti tako da se prozor karte pozicionira na odabranu cestu te se prikazani podaci iz legende smanjuju na samo one koji pripadaju odabranoj cesti/dionici. Istovremeno se i osvježavaju podaci u legendi o broju entiteta (slika 7.) Top

Kontrola s video zapisom

Prikaz video zapisa Get Microsoft Silverlight Programsko rješenje također omogućuje integraciju i vizualizaciju kartografskih podataka s georeferenciranim atributnim podacima iz baze podataka prikupljenim na terenu zajedno s georeferenciranim video zapisom (slika 8.).
Kontrola za prikaz video zapisa zatijeeva instalaciju Microsoft tehnologiju za prikaz multimedijalnih podataka na web-u – Silverlight, a preuzeti se može s Microsoftovih stranica. Kontrola se u potpunosti integrira s podacima i interaktivnom kartom. Video kontrola omogućuje kontinuiran pregled video zapisa, pomicanje po video zapisu naprijed/nazad, skok na željenu stacionažu te eventualni prikaz video zapisa preko cijelog ekrana.
Kako se Web GIS portalu pristupa preko Interneta, tako se i video kontrola brine da se video može početi reproducirati bez potrebe da se prvo učita cijeli video zapis (koja za neke ceste može biti i velika do nekoliko stotina MB) već samo minimalno potreban dio dok se zatim u pozadini postepeno učitava ostatak video zapisa tako da se korisniku omogućuje nesmetano pregledavanje cijele snimke. Također se video kontrola brine da se optimizira kvaliteta prikazanog video zapisa s obzirom na korisnikovu propusnost i brzinu Internet veze.
Top

Izvještaji

Odabir ceste i/ili dionice za koje se želi dobiti prikaz izvještaja Jedna od prednosti kartografskog sučelja kao ulaza prema podacima iz baze podataka je što korisnik navigacijom po karti brzi dolazi do tražene ceste/dionice te zatim desnom tipkom miša pokreće kontekstni izbornik iz kojega odabire željeni izvještaj. Automatski po pritisku tipke miša na kontekstnom izboru se filtrira odabrana cesta / dionica i dostupni popis izvještaja (Slika 9.).
Odabrani izvještaj za prikaz obavljeni poslova za cestu i/ili dionicu je moguće pokrenuti kroz tri ponuđene opcije:
Prikaz izvještaja U slučaju da korisnik odabere opciju za razdoblje i/ili ugovor otvara mu se dodatni prozor u kojem upisuje želejno razdoblje i/ili broj ugovora za radove redovnog održavanja za koje želi dobiti podatke. Praktično, odabirom opcije za trenutni ili prethodni mjesec korisnik dolazi do podataka o obavljenim radovima za cestu i/ili dionicu bez da je trebao upisati i jedan parametar, nego se je cijeli odabir sveo na par klikova mišem.
Pokretanjem izvještaja dobivaju se alafanumerički podaci u tablici s grafom (slika 10.).